Ukusiza abantu baseNingizimu Afrika abajwayelekile ukudala ingcebo